1

Înfiinţarea Casei Româno-Chineze Filiala Suceava

Clubul de Studii Asiatice România-China din cadrul Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava (coordonat de conf.univ. dr. Alexandru-Mircea Nedelea şi lector univ.dr. Marilena-Oana Nedelea) a primit din partea Casei Româno-Chineze invitaţia de a deveni filiala locală a acestei instituţii de prestigiu, drept recunoştinţă a numeroaselor activităţi de succes desfășurate în județul Suceava.

Casa Româno-Chineză filiala Suceava s-a constituit la Palatul Administrativ Suceava, în şedinţa  din data de 19 octombrie  2016,  la care a fost prezent E.S. Xu Feihong, Ambasadorul R.P. Chineze la București. La evenimentul organizat la Palatul Administrativ Suceava au participat Gheorghe Flutur, președintele C.J. Suceava,  Constantin  Harasim, prefectul județului, Ion Lungu, primarul municipiului,  Nicolae Troaşe, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Valentin Popa, rectorul Universităţii ”Ştefan cel Mare”, membrii fondatori și alţi  reprezentanţi ai comunităţii locale.

În cadrul întâlnirii, oficialii suceveni au prezentat potenţialul economic al judeţului  Suceava. S-a mai discutat despre necesitatea unor investiţii în zonă, despre turism, educaţie şi învăţământ.

În intervenţia sa, ambasadorul Xu Feihong a evidenţiat importanţa evenimentului de la Suceava menţionând că relaţiile din învăţământul superior se vor dezvolta.

Asociaţia Casa Româno-Chineză este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală şi independentă, organizată potrivit legii. Scopul principal al acesteia este de a contribui la promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie între România şi China.

Casa Româno-Chineză filiala Suceava reprezintă o  platformă de colaborare şi promovare a relaţiilor interumane şi comerciale între China şi judeţul Suceava. Este o iniţiativă a societăţii civile la care a aderat unui grup de oameni tineri din judeţul Suceava, profesori universitari, oameni de afaceri şi funcţionari publici, dedicaţi acestei idei de mai mulţi ani încoace.

Casa Româno-Chineză filiala Suceava va funcţiona ca o structură, pe departamente, pentru promovarea colaborării pe linie de cultură, turism şi economie, angajându-se ca promotor în relaţiile societăţii civile din judeţul Suceava şi China. Ambasada Chinei în România oferă asistenţă şi  face eforturi pentru dezvoltarea acestor relaţii.

Principale obiective ale Casa Româno-Chineză filiala Suceava sunt:

 • Organizarea de evenimente, programe şi acţiuni pe diferite domenii de interes comun, având ca scop principal cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor, valorilor, culturii şi istoriei celor două popoare;
 • Promovarea şi stabilirea de legături între instituţii, comunităţi locale şi organizaţii neguvernamentale din judeţul Suceava şi China, cu scopul dezvoltării de proiecte comune;
 • Susţinerea instituţiilor şi unităţilor de învăţământ din judeţul Suceava cu clase specializate în studiul limbii şi culturii chineze prin dotarea acestora cu materiale didactice şi fond de carte;
 • Dezvoltarea turismului între judeţul Suceava şi China prin acţiuni de promovare reciprocă şi campanii publicitare mass-media, in-door sau out-door;
 • Asigurarea de servicii complete de călătorie pentru cetăţenii români care doresc să viziteze China, precum şi servicii de cazare sau programe turistice pentru turiştii chinezi;
 • Stabilirea de legături între instituţiile de media din cele două ţări, pentru promovarea reciprocă a imaginii şi pentru informarea corectă asupra evenimentelor de actualitate;
 • Asigurarea de consultanţă juridică şi legislativă pentru cetăţenii chinezi care îşi au rezidenţa sau desfăşoară activităţi economice în județul Suceava;
 • Organizarea de activităţi sociale, culturale şi educaţionale pentru comunitatea chineză din judeţul Suceava, precum şi susţinerea comunităţii româneşti sucevene din China;
 • Stimularea stabilirii de legături între societăţile comerciale sucevene şi chineze pentru dezvoltarea relaţiilor economice şi a schimburilor comerciale bilaterale, inclusiv prin participarea acestora la târgurile comerciale organizate în cele două ţări;
 • Atragerea de investiţii şi capital chinezesc în judeţul Suceava şi susţinerea unor proiecte comune de importanţă strategică;
 • Informarea opiniei publice şi a organismelor competente cu privire la existenţa oricăror forme de discriminare exercitate asupra cetăţenilor chinezi aflaţi în județul Suceava, precum şi asupra companiilor chinezeşti care doresc să investească în în această regiune.
 • Colaborarea permanentă cu Ambasadele şi Consulatele celor două ţări, pentru susţinerea proiectelor şi iniţiativelor acestora dedicate dezvoltării relaţiilor dintre cele două ţări, precum şi informarea lor permanentă cu privire la activităţile curente ale asociaţiei;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu toate asociaţiile de prietenie dintre cele două ţări precum şi cu organizaţiile aparţinând comunităţii chineze din România;
 • Să acorde ajutor material, financiar şi umanitar tinerilor valori din judeţul Suceava, din domeniile artistic, ştiinţific şi sportiv aflate în perioada de afirmare;
 • Să colaboreze cu organismele publice, cu instituţiile de ocrotire socială, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine care sunt interesate şi care pot oferi sprijin în vederea îndeplinirii scopului propus. Asociaţia poate promova şi organiza schimburi de experienţă cu alte asociaţii similare din ţară şi din stăinătate.
 • Să asigure cooptarea de noi asociaţii, pregătirea, perfecţionarea şi includerea lor în cadrul acţiunilor asociaţiei prin activităţi comerciale, donaţii, sponsorizări etc.
 • Organizarea de manifestări (conferinţe, expoziţii etc.);
 • Realizarea de documente audio-vizuale, tipărirea unui buletin informativ, publicarea de mijloace de informare;
 • Acordarea de sprijin în bani sau în obiecte persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi ce sprijină scopul asociaţiei.

Suntem deschiși colaborării cu instituții, organizații, firme și persoane interesate de dezvoltarea relațiilor româno-chineze.

Conf.univ.dr. Alexandru-Mircea NEDELEA

Director Departament Educație, cultură și cercetare

Casa Româno-Chineză Filiala Suceava