Şrotul de rapiţă nu se prea caută. La fel ca în săptămânile trecute, oferta slabă se ciocneşte de o cerere scăzută. 
Agroinfo