CEREȚI BANII LA APIA! În perioada 21 august – 06 octombrie 2017 se desfășoară cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.
Agroinfo