CNIPMMR- STOP SPLIT TVA

Referitor la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA înregistrat la Senat cu nr. L241/2017, care urmează să fie supus dezbaterii Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, cu termen  de depunere a raportului la data de 26.09.2017

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional,

 

 solicită modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017, în vederea eliminării obligativitații plății defalcate a TVA, aplicarea măsurii respective exclusiv în regim voluntar, de contribuabilii care optează pentru această procedură  și cu acordarea de facilități fiscale care să compenseze eforturile lor birocratice.

 

Propunerea CNIPMMR are în vedere următoarele considerente:

Modificarea Codului fiscal și instituirea plății defalcate a TVA în mod obligatoriu încalcă principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, instituit de dispozitiile art. 91 alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cu care: „(1)Pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, iniţiatorii vor respecta principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, precum şi principiul numărului constant. (2)Principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică” presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”. Se stabilesc în sarcina IMM-urilor activități care trebuie realizate de autoritățile fiscale competente.

 

Inițiatorul proiectului nu a respectat principiile fiscalității, respectiv asigurarea informării contribuabililor, cu modificarea/completarea Codului fiscal “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”, precum și predictibilitatea impunerii, conform cu care trebuie să se asigure “stabilitatea impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii”.

 

– Modificarea Codul fiscal și reglementarea mecanismului privind plata defalcată a TVA va avea efecte negative semnificative asupra IMM-urilor:

  • costuri suplimentare generate de modificarea sistemelor informatice contabile;
  • costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare;
  • afectarea cash flow-ul si blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevazute termene de aprobare şi sancţiuni;
  • cresterea birocratiei: dublarea numarului de plati, masuri suplimentare de verificare si de management pentru TVA (obligatia contribuabililor de a determina/verifica contul de TVA, obligatia de a vira direct la bugetul de stat suma reprezentand TVA aferenta achizitiilor de la furnizorii/prestatorii care nu le-au comunicat un cont de TVA si de a notifica acest fapt furnizorilor/prestatorilor);
  • efort semnificativ de implementare tehnica, avand in vedere termenul foarte scurt: instituirea platii defalcate a TVA în mod voluntar imediat și în mod obligatoriu începând cu 01.01.2018;
  • neclarificarea tuturor aspectelor procedurale (exp. pentru factoring, retineri de garantii de buna executie, sume achitate pe baza facturilor de decontare, in numele si contul altei persoane impozabile, compensari, etc.), în condițiile în care se majorează semnificativ amenzile.

Pentru reglementarea plății defalcate a TVA trebuia să se aibă în vedere practicile din celelate țări membre ale UE:

– Italia este singura tară din UE care începând cu 1 ianuarie 2015 a introdus un sistem de împărțire a plății TVA, acesta fiind plătit direct trezoreriei italiene, doar in privinta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii  efectuate catre autoritatile publice, unde plățile sunt făcute de autoritățile/instituțiile publice, nu de IMM-uri, acestea nefiind încărcate cu sarcini ale autorităților fiscale;

– Polonia: unde analizele și consultările au fost inițiate în 2015, măsura urmând să se aplice începând din 2018, cu plată divizată a TVA-ului într-un cont bancar specializat, supravegheat al furnizorului, din care autoritățile fiscale pot efectua apoi retrageri directe în momentul decontării normale de TVA-ului furnizorului, în regim voluntar, pentru contribuabilii care optează pentru această procedură și cu facilități pentru aceștia (scutire de alte măsuri de antifraud);

– Marea Britanie realizează analize și consultări cu privire la fezabilitatea unui mecanism de colectare a TVA defalcat pentru vânzările online de către vânzătorii din străinătate către consumatori (B2C).

Pentru aceste considerente, inaintam demersul nostru de îmbunătăţire a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA înregistrat la Senat cu nr. L241/2017, prin eliminarea obligativitații plății defalcate a TVA, aplicarea măsurii respective exclusiv în regim voluntar, de contribuabilii care optează pentru această procedură (astfel cum este prevazut în perioada    1 octombrie – 31 decembrie 2017)  și cu acordarea de facilități fiscale care să compenseze eforturile lor birocratice (anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în anumite condiții; acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor).

 

Ne exprimăm întreaga disponibilitate de susţinere a propunerilor de modificare a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA înregistrat la Senat cu nr. L241/2017.

 

Atașăm comunicatul de presă realizat în urma chestionarului aplicat pe aproximativ 1000 de antreprenori.

 

Florin Nicolae JIANU

PREŞEDINTE C.N.I.P.M.M.R.