COMUNICAT Colegiul Psihologilor din România – 07 decembrie 2017

Miercuri, 06 decembrie 2017, fostul angajat al Colegiului Psihologilor din România (CPR), domnul Iulian Laurenţiu Ştefan, a organizat o conferinţă de presă cu scopul de a intoxica opinia publică că un grup ilegitim a emis sute de atestate false.

Prezentul comunicat poate fi considerat un drept la replică, precum si o oportunitate de a prezenta comunităţii psihologilor, precum si publicului larg, acele detalii necesare pentru a contracara tentativa lui Iulian Laurenţiu Ştefan de intoxicare a opiniei publice.

Vom face acest lucru oferind răspunsuri la patru întrebări esenţiale:

Este într-adevăr Iulian Laurenţiu Ştefan Directorul General actual al CPR?

Este actuala conducere a CPR un grup infracţional organizat?

Acţionează actuala conducere a CPR într-un mod legitim?

Care este miza acestui demers de intoxicare ?

Este domnul Ştefan Directorul General al CPR?

Răspunsul la această primă întrebare este unul simplu. NU! Iulian Laurenţiu Ştefan a ocupat o funcţie executivă în structura de suport a Comitetului director al CPR, poziţie din care a fost disponibilizat în 13 iulie 2017. Împotriva deciziei de concediere, Iulian Laurenţiu Ştefan a depus o contestaţie pentru care a primit un prim termen de judecată la finalul lunii ianuarie 2018, aşa cum se poate observa consultând dosarul 38206/3/2017 în Portalul instanţelor de judecată. Cum poate atunci un om care contestă decizia de concediere să se prezinte în continuare ca Director General al CPR? Simplu, prin uz de fals si înşelăciune! Toate aceste fapte au fost cuprinse în mai multe plângeri penale depuse împotriva numitului Iulian Laurenţiu Ştefan de către diferiţi membri ai CPR. Uzul de fals este cu atât mai grav cu cât respectivul s-a folosit de aceste calităţi inclusiv în discuţii cu anumite instituţii ale statului precum Secretariatul General al Guvernului sau Ministerul Transporturilor, deşi în prezent există un alt director general al CPR, în persoana domnului Doru Dima. Acest comportament bazat pe uz de fals şi înşelăciune pare să reprezinte o constantă generală a acestui individ. Bunăoară, domnul Ştefan continuă să se prezinte ca Dr. Ştefan în comunicatele sale oficiale, deşi titlul de doctor în Psihologie i-a fost retras prin OM nr. 5529 din 22.11.2017 de către actualul Ministru al Educaţiei, în temeiul hotărârii din luna septembrie 2017 a CNATDCU, organism consultativ al MEN care a constatat existenţa unui plagiat masiv în teza sa de doctorat.

Este actuala conducere a CPR un grup infracţional organizat?

Actuala conducere a CPR a fost aleasă prin votul Convenţiei Naţionale a CPR, desfăşurată la Bucureşti, pe data de 15 iulie 2017, cu participarea a peste 400 de reprezentanţi ai psihologilor din întreaga ţară. Această Convenţie a avut loc ca urmare a hotărârilor comune ale Comitetului director şi ale Consiliului CPR din 10 aprilie 2017. Aceste

 

\/

hotărâri au fost atacate în contencios administrativ de către fostul preşedinte al CPR, Mihai Aniţei. Instanţa de judecată a respins cererea de suspendare a acestor hotărâri ca fiind neîntemeiată, în condiţiile în care a fost judecat şi fondul cauzei, aşa cum se poate constata din dosarul 3612/2/2017. Hotărârea respectivă a fost pronunţată pe data de 14.07.2017. De notat este faptul că reclamanţii nu au apelat la recurs, astfel că hotărârea respectivă a devenit una definitivă. Cum poate atunci acest individ să considere actuala conducere a CPR drept una ilegitimă, în condiţiile în care cererea de suspendare a hotărârilor din 10 aprilie 2017, pe baza cărora a fost aleasă actuala conducere, a fost respinsă ca neîntemeiată? Trăim parcă într-o lume ireală, în care rolurile sunt complet inversate: fostul angajat se prezintă drept director, iar conducerea aleasă legitim este prezentată drept un grup infracţional, deşi există o hotărâre definitivă a instanţei de contencios administrativ favorabilă actualei conduceri a CPR. Prin urmare, sutele de atestate profesionale eliberate beneficiază de prezumpţia de legalitate, faptul că ar fi false reprezentând doar o altă tentativă de intoxicare a opiniei publice. Pentru aceea dintre Dvs. mai puţin familiarizaţi cu conţinuturile acestor hotărâri (Hotărârea nr.1 a Comitetului Director din 10 aprilie 2017, Hotărârile comune ale Consiliului CPR şi ale Comitetului director nr. 1, 2 şi 3 din 10 aprilie 2017), le puteţi consulta aici.

Acţionează actuala conducere a CPR-ului într-un mod legitim?

Mai exact, au ei dreptul de a emite atestate de liberă practică pentru psihologii care solicită acest lucru? Au dreptul să distribuie timbre profesionale pentru psihologi? Răspunsul la aceste întrebări este unul afirmativ, fiind dependent în mare parte de răspunsurile deja oferite la celelalte două întrebări anterioare.

Conform legislaţiei în vigoare (legea nr. 213 / 2004, art.33), prima atribuţie a Comitetului director al CPR este aceea de a elibera atestate de psiholog cu drept de liberă practică. Comitetul director a fost ales cu ocazia Convenţiei Naţionale din 15 iulie 2017, astfel că nu face altceva decât să-şi exercite atribuţiile conform competenţelor oferite de legea de organizare a acestei profesii. Problema faptului că numitul Ştefan refuză să recunoască conducerea aleasă pe 15 iulie 2017 pare a fi mai degrabă o problemă personală de acceptare a realităţii, decât o problemă juridică, în contextul în care nu există nicio decizie juridică a vreunei instanţe de suspendare sau anulare a deciziilor luate de Convenţia Naţională din 15 iulie 2017.

În acelaşi mod, conform legislaţiei în vigoare, regimul timbrelor profesionale este prezentat în Hotărârea nr.3/2013 a Comitetului director al CPR. Toate condiţiile care se regăsesc în hotărârea publicată în MO sunt respectate cu stricteţe de către actuala conducere a CPR. Mai degrabă, adevăratul motiv de nemulţumire al numitului Ştefan legat de acest subiect este unul de natură financiară: prin această măsură s-a redus semnificativ accesul acestuia la resurse financiare care proveneau din distribuţia de timbre. Lovitura financiară pare a fi una puternică ţinând cont de numărul mare de comenzi de timbre înregistrat din momentul preluării acestei activităţi de către Comitetul director al CPR. Cine să exercite aceste activităţi? Un fost angajat al CPR? Sau Comitetul director ales prin Convenţia Naţională?

 

\/

Care este miza acestui întreg demers de intoxicare?

Miza din spatele acestui război din CPR este una complexă. La un nivel general ea se încadrează în strategia acestui personaj de a emite periodic comunicate cu rol de dezinformare, strategie inspirată din manualele de manipulare conform cărora o minciună spusă repetat ajunge, poate, să devină credibilă. Aceste demersuri reprezintă ultimele încercări disperate ale fostului angajat al CPR si ale acoliţilor săi de a scăpa sau de a face ascunse multiplele fărădelegi comise de acesta si de către apropiaţii săi, sub oblăduirea fostului preşedinte si colaborator apropiat al numitului Ştefan. Ne referim aici în mod explicit la inculpatul Mihai Aniţei, trimis în judecată pentru fraudare de fonduri europene, acuzaţii prezentate pe larg în mass media, aflat acum într-o situaţie disperată, deoarece ultimele sale încercări de a scăpa de acuzaţii pe motive procedurale au fost respinse de instanţele de judecată (vezi dosarul 10263/3/2017/a1 (3120/2017) din Portalul instanţelor de judecată). Absenţa unui audit financiar de orice fel, precum şi absenţa unui audit juridic independent, în pofida a numeroase solicitări venite din partea membrilor CPR, la care se adaugă refuzul colaborării celor doi cu celelalte foruri de conducere ale CPR, reprezintă dovezi indirecte că pentru aceştia pierderea controlului asupra CPR echivalează nu doar cu pierderea puterii, ci chiar cu pierderea libertăţii.

În al doilea rând, aceste comunicate ale fostului angajat al CPR reprezintă o încercare de intimidare şi descurajare a psihologilor cu drept de liberă practică din demersul lor firesc şi legitim de a solicita drepturile ce li se cuvin. Principiul după care acţionează pare a fi unul distructiv – Dacă CPR nu va fi al nostru, atunci sâ facem tot posibilul sâ nu fie al nimănui. Să blocăm în întregime activitatea CPR. Spre bucuria noastră, comunitatea psihologilor din România nu a căzut în această capcană, prin demersul lor girând, încă o dată, conducerea legitimă a CPR.

Sperăm că exemplul lor va fi urmat de publicul larg. Pentru că este evident că atunci când un fost angajat continuă să facă uz de fals pretinzându-se director, atunci când un plagiator dovedit şi un inculpat trimis în judecată pentru fraudare de fonduri europene se auto-proclamă apărători ai psihologilor în faţa unui aşa-zis grup infracţional organizat ales, pentru orice persoană raţională singura întrebare legitimă devine: oare cum este posibil să se întâmple aşa ceva în România?

Conducerea actuală a CPR asigură comunitatea psihologilor, precum şi publicul larg, că îşi va continua activitatea de promovare a intereselor psihologilor cu drept de liberă practică şi că face toate demersurile legale necesare pentru pedepsirea vinovaţilor pentru această stare de fapt! Până atunci, vă recomandăm să ignoraţi orice mesaj venit din partea acestui personaj nociv pentru profesia noastră şi să continuaţi să vă informaţi folosind canalele oficiale de informare, precum pagina web a CPR – www.alegericpr.ro.

Prof.univ. dr. Ion Dafinoiu
Preşedintele Colegiului Psihologilor din România