♦ România este al patrulea producător de gaze naturale la nivel european, având un potenţial hidroenegetic exploatat doar în proporţie de 50% ♦ În ciuda potenţialului însă, parcul de generare de energie local este de dimensiunea celui din Cehia, ţară de trei ori mai mică în comparaţie cu România, şi mai mic decât cel din Grecia.ZF