♦ Recomandările băncii centrale cuprind dublarea raportului credit/PIB pentru ca afacerile să folosească mai multe resurse financiare, finanţarea în întregime a datoriei guvernamentale din surse locale pentru eliminarea vulnerabilităţilor, creşterea competitivităţii IMM-urilor cu 7% pe an, reducerea timpului pierdut la administraţia fiscală, creşterea salariilor cu 5% pe an, crearea a 10.000 de IMM-uri exportatoare, creşterea ratei naşterilor la 110.000 de nou-născuţi pe an, introducerea unui impozit pe venitul personal de o cifră, reducerea dependenţei de importurile de energie şi cheltuirea a 2% din PIB pe cercetare şi dezvoltare.

ZF