Mihai Drăghici, senior manager în cadrul departamentul de asistenţă în afaceri EY România, consideră că Europa poate deveni primul continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050, chiar dacă atingerea obiectivului presupune investiţii atât în producţia de energie regenerabilă, cât şi în electrificarea transporturilor şi a sistemelor de încălzire, în producţia de energie din hidrogen şi în infrastructură pentru reţele inteligente.
ZF